Umowę kredytu hipotecznego podpisz świadomie

Decyzja o podpisaniu umowy kredytu hipotecznego powinna być oparta na odpowiedzialnym i świadomym podejściu osoby, która na taki krok się decyduje. Klient banku, przed podpisaniem umowy kredytowej, powinien mieć możliwość zapoznania się ze wzorem umowy, zawierającym jego dane oraz warunki udzielenia kredytu.

Na co zwrócić uwagę w umowie kredytu hipotecznego?

Umowa kredytowa powinna zawierać szczegółowe informacje o warunkach udzielenia kredytu, możliwościach wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu, warunkach i dopuszczalnych terminach odstąpienia od umowy oraz ewentualnych zasadach, na jakich możliwe będzie czasowe zawieszenie spłacania kredytu w wypadkach losowych. Kredytobiorca przed podpisaniem umowy kredytu hipotecznego powinien przeanalizować czy wszystkie jej zapisy są dla niego zrozumiałe, a w przypadku wątpliwości – uzyskać wyjaśnienie niezrozumiałych kwestii od pracownika banku. W sytuacjach, gdy kredytobiorca ma zastrzeżenia do zapisów zawartych w umowie, warto też skonsultować wątpliwości z prawnikiem, bądź inną osobą doświadczoną w tej dziedzinie. Analizując zapisy umowy kredytu hipotecznego należy też ocenić czy ryzyka wynikające z umowy kredytowej są rozłożone równomiernie na kredytodawcę i kredytobiorcę, czy nie stawiają podmiotu udzielającego kredytu w uprzywilejowanej pozycji. Przed podpisaniem umowy, należy też zweryfikować czy odzwierciedla ona wszystkie ustalenia poczynione wcześniej z bankiem, a przy ich braku lub niezgodności z ustaleniami – domagać się uwzględnienia tych ustaleń w zapisach umowy.

Zobowiązania i koszty

Umowa kredytowa powinna jasno określać wszystkie podstawowe opłaty, wysokość prowizji, marży, kwoty opłat dodatkowych i wszystkich innych kosztów, związanych z obsługą kredytu. Kredytobiorca ma także prawo poznać sposób wyliczania wysokości kolejnych rat, dlatego umowa kredytowa powinna to w zrozumiały sposób precyzować. Ważne jest, by w umowie kredytowej wskazane były ewentualne inne produkty finansowe, jeśli wzięcie kredytu hipotecznego jest obarczone obowiązkiem ich wykupienia. Zdarza się bowiem, że bank koniecznością zakupu innych produktów finansowych, warunkuje skorzystanie ze swojej oferty kredytowej wymaga tego, gdy klient negocjuje obniżenie marży kredytu. Również informacje o pozostałych wymaganych dokumentach, na przykład polisie ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, powinny zostać odnotowane w treści umowy kredytowej. W umowie kredytowej powinny być jasno określone wszystkie zobowiązania kredytobiorcy i nakładane na niego obciążenia.

Źródło: https://kazo.pl/poradniki/kredyty-hipoteczne-na-co-zwrocic-uwage/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ